Suna hai jangalon ka bhi koi dastoor hota hai !!


Suna hai ….

shair ka jub pait bhar jaey. . .

To vo hamlaa nahee kertaa.

Sunaa hai!

Havaa ke taiz jhonkey jubb

darakhton ko hilaatay hain. . . .

To mianaa apne bacho  ko bhool kar,

kavvay ke andon ko

paron main thaam lete hai. . . .

Continue reading

Advertisements